2022.03.14 Mon

KOBE Night vol.1

OPEN 18:00 / START 18:30
Ticket ¥1000
(and 1Drink ¥600)

ACT
Ryuho
Yuuya
めぐ
三四郎
CRACK JEWEL
ふじむ
ナオミチ
TAKA
Ryuho &Yuuya